Akord logo

O muzici

Upis u muzičku školu

Divna je stvar kada shvatite da dete ima talenta za muziku, a pri tom je još i željno znanja. Ipak, roditelji se često suočavaju sa velikim strahovima kada je u pitanju upis u muzičku školu. Kao prvo, i to je škola, sa svim obavezama učenja, dovođenja, čekanja i odvođenja. Suočavaju se sa problemom kupovine instrumenata. Sa strahom od toga koliko će sami morati učestvovati u svakodnevnom vežbanju. I naravno, da li će dete posle nekoliko godina i dalje želeti sa istim žarom da svira i uči kao i sada dok vrši pritisak na vas? Iako je verovatnoća da u kući imate malog Mocarta minimalna, ipak ne treba prevideti čitav niz važnih koristi koje muzičko obrazovanje pruža deci u njihovom razvoju.

Rana muzička obuka pomaže u razvoju oblasti mozga koje su ključne za učenje jezika i rasuđivanje. Naime, bavljenje muzikom razvija levu hemisferu mozga za koju se zna i da uključuje obradu jezika. Zbog toga ćete duže pamtiti tekst pesme koja ima i melodiju od one koju ste učili samo kao recitaciju. Sviranje na muzičkim instrumentima doprinosi i razvoju istovremenih različitih pokreta ruku. Koordinacija mozak-prsti-ruke-oči, direktno utiče na razvoj inteligencije. Kako se za sviranje koriste obe ruke, centri u mozgu podjednako aktiviraju obe hemisfere i grade nove puteve u njihovoj međusobnoj vezi. Desna polovina traži vežbanje intuicije, dok leva zahteva analizu, obradu, pamćenje i emociju. Zajedno, one utiču na razvoj inteligencije.

Đaci u muzičkim školama uče da kreativno misle i rešavaju probleme. Oni osmišljavaju različita rešenja, sa lakoćom odbacuju zastarela pravila i pretpostavke. U njihovoj glavi ne postoji jedan tačan odgovor, već čitav niz mogućih.
Muzika pruža deci sredstvo za samoizražavanje. Ona podstiče njihovu kreativnost, samosvesnost, samopoštovanje i eliminiše tremu kao faktor koji umanjuje kvalitet izražavanja. Muzički nastup uči decu da pokore strah i preuzmu rizik. Bavljenje ovim problemom u mladosti gotovo redovno dovodi do potpunog izostanka treme u kasnijem životnom dobu.
Ovo je od suštinskog značaja za dete da u potpunosti razvije sve svoje potencijale.
Sledeći put kada se pokrene pitanje upisa u muzičku školu treba imati na umu i pomenute koristi.

Prednost bavljenja muzikom Akord udruženje

Prednost bavljenja muzikom

Rana muzička obuka pomaže u razvoju oblasti mozga koje su ključne za učenje jezika i rasuđivanje. Naime, bavljenje muzikom razvija levu hemisferu mozga za koju se zna i da uključuje obradu jezika. Zbog toga ćete duže pamtiti tekst pesme koja ima i melodiju od one koju ste učili samo kao recitaciju. Sviranje na muzičkim instrumentima doprinosi i razvoju istovremenih različitih pokreta ruku. Koordinacija mozak – prsti – ruke – oči, direktno utiče na razvoj inteligencije, inicijative i osećaja kolektivizma i kohezivnosti s grupom, a i za rešavanje konkretnih i aktuelnih problema.
Bavljenje muzikom podstiče decu da kreativno misle i rešavaju probleme. Oni osmišljavaju različita rešenja, u njihovoj glavi ne postoji jedan tačan odgovor, već čitav niz mogućih. Umetnost stvara besprekornu vezu između motivacije, nastave, ocenjivanja i praktične primene, što dovodi do dubokog razumevanja. Vežbaju i razvijaju veštine mišljenja višeg reda, uključujući i analizu, sintezu, procenu i rešavanje problema.
Muzika služi deci kao sredstvo za samoizražavanje. Ona podstiče njihovu kreativnost, samosvesnost, samopoštovanje i eliminiše tremu kao faktor koji umanjuje kvalitet izražavanja. Muzički nastup uči decu da pokore strah i preuzmu rizik. Ovo je od suštinskog značaja za dete da u potpunosti razvije sve svoje potencijale. Bavljenje ovim problemom u mladosti gotovo redovno dovodi do potpunog izostanka treme u kasnijem životnom dobu.