MUZIČKO ZABAVIŠTE

Muzičko zabavište se organizuje od prvog i drugog razreda osnovne škole. Spajanje pokreta sa muzikom, zanimljivi zadaci na časovima i pregršt kreativnih aktivnosti obuhvaćene ovim programom podsticajno će uticati kako na razvijanje svakog deteta kao individue, tako i na njegovu slobodu i sposobnost da se izrazi u svakom smislu, čime se stvara kvalitetna osnova za dalji nastavak bavljenja muzikom.
U psihofizičkom razvoju dece muzika ima neprocenljiv značaj – razvija inteligenciju, koncentraciju, koordinaciju, podstiče kreativnost i individualnost dece.

Ciljevi programa:
Kroz kreativne i zanimljive igre i druženje, polaznici prave svoje prve muzičke korake
Razvijanje muzikalnosti, interesovanja i ljubavi prema muzici i umetnosti.
Usvajanje velikog broja pesama sa tekstom
Razvijanje smisla za improvizaciju i sposobnost aktivnog slušanja muzičkog sadržaja
Razvijanje svesti o osnovnim muzičkim pojmovima:brzo-sporo, kratko-dugačko, visoko – nisko, tiho-glasno…

Zadaci:
Razvijanje sluha, glasovnog opsega i muzičke memorije
Bogaćenje muzičkog fonda – dečije pesme različitog karaktera i sadržaja i narodne pesme.
Korišćenje instrumenata Orfovog instrumentarijuma (zvečke, štapići, triangl, daire…)
Socializacija i društveni život dece kroz grupnu nastavu.
Nastava u Muzičkom zabavištu podrazumeva rad u malim grupama, dva puta nedeljno u trajanju od 45 minuta.