Akord logo

Zašto AKORD

AKORD je muzičko-edukativni centar koji predstavlja ogranak Udruženja za negovanje umetničke i tradicionalne muzike “AKORD”. Nastao je zahvaljujući ljudima dobre volje i velikog entuzijazma, u želji da kreativnim i inovativnim pristupom približe decu i mlade kvalitetnoj muzici, bez obzira na muzički pravac, kao i da ih nauče da pevaju i sviraju na željenim instrumentima.
Individualna i grupna nastava, povezivanje teorijskog i praktičnog znanja predstavljaju osnovne principe rada muzičog centra “AKORD”. U njemu polaznici kroz brižljivo kreirane programe, druženje, zabavu i igru stiču znanja iz različitih oblasti muzike.
Kroz razne muzičke stilove (klasična muzika, etno, pop i rok) deca i mladi kreiraju sopstveni muzički izraz uz pomoć iskusnih i strpljivih nastavnika.

Zašto AKORD

AKORD je muzičko-edukativni centar koji predstavlja ogranak Udruženja za negovanje umetničke i tradicionalne muzike “AKORD”. Nastao je zahvaljujući ljudima dobre volje i velikog entuzijazma, u želji da kreativnim i inovativnim pristupom približe decu i mlade kvalitetnoj muzici, bez obzira na muzički pravac, kao i da ih nauče da pevaju i sviraju na željenim instrumentima.
Individualna i grupna nastava, povezivanje teorijskog i praktičnog znanja predstavljaju osnovne principe rada muzičog centra “AKORD”. U njemu polaznici kroz brižljivo kreirane programe, druženje, zabavu i igru stiču znanja iz različitih oblasti muzike.
Kroz razne muzičke stilove (klasična muzika, etno, pop i rok) deca i mladi kreiraju sopstveni muzički izraz uz pomoć iskusnih i strpljivih nastavnika.

Zašto AKORD

AKORD je muzičko-edukativni centar koji predstavlja ogranak Udruženja za negovanje umetničke i tradicionalne muzike “AKORD”. Nastao je zahvaljujući ljudima dobre volje i velikog entuzijazma, u želji da kreativnim i inovativnim pristupom približe decu i mlade kvalitetnoj muzici, bez obzira na muzički pravac, kao i da ih nauče da pevaju i sviraju na željenim instrumentima.
Individualna i grupna nastava, povezivanje teorijskog i praktičnog znanja predstavljaju osnovne principe rada muzičog centra “AKORD”. U njemu polaznici kroz brižljivo kreirane programe, druženje, zabavu i igru stiču znanja iz različitih oblasti muzike.
Kroz razne muzičke stilove (klasična muzika, etno, pop i rok) deca i mladi kreiraju sopstveni muzički izraz uz pomoć iskusnih i strpljivih nastavnika.

Gde radimo

Naši prvi koraci počinju oktobra 2012. godine u osnovnim školama “Aleksa Šantić” i “Miloje Vasić” u Kaluđerici, gde smo počeli surealizaciju pripremnog razreda muzičke škole (za učenike I, II i III razreda). Nakon položenog ispita muzičkih sposobnosti i pokazanog interesovanja za bavljenje muzikom, 36 učenika (iz svake od navedenih škola po 18) krenulo je da pohađa nastavu u okviru svoje matične osnovne škole. Uzajamno poverenje između profesora i učenika rezultiralo je izuzetnim učeničkim uspesima. Naime, naši učenici su na godišnjem testu provere stečenog znanja pokazali veoma uspešne rezultate (čak 98% je dobilo odličnu ocenu!). Pokazali su da odlično vladaju: notnim pismom u violinskom ključu, raznim notnim vrednostima, taktiranjem, ritmičkim obrascima i elementarnim pojmovima iz teorije muzike. S druge strane, naši učenici su imali izuzetno zapažene rezultate na raznim kulturnim manifestacijama i koncertima u svojoj lokalnoj zajednici, na primer: Humanitarni koncert “Srcem uz Anđelu”, “Šantićevi dani”, Dan škole “Miloje Vasić”, “Dobrodošlica prvacima” i drugim… Naši polaznici pohađaju nastavu po programu muzičke škole svirajući harmoniku, gitaru ili klavir. Verujemo da će pokazati još više potencijala, ali i da će još više uživati u druženju, učenju, pevanju, sviranju, i zajedničkim nastupima.
Od septembra 2013. godine u osnovnim školama “Aleksa Šantić” i “Miloje Vasić” konstantno se vrši ispit za proveru muzičkih sposobnosti i upis kako u pripremni tako i u prvi razred muzičke škole.
Od septembra 2018. godine nastava se održava u prostorijama osnovne škole “Miloje Vasić” u Kaluđerici.

Gde radimo

Naši prvi koraci počinju oktobra 2012. godine u osnovnim školama “Aleksa Šantić” i “Miloje Vasić” u Kaluđerici, gde smo počeli surealizaciju pripremnog razreda muzičke škole (za učenike I, II i III razreda). Nakon položenog ispita muzičkih sposobnosti i pokazanog interesovanja za bavljenje muzikom, 36 učenika (iz svake od navedenih škola po 18) krenulo je da pohađa nastavu u okviru svoje matične osnovne škole. Uzajamno poverenje između profesora i učenika rezultiralo je izuzetnim učeničkim uspesima. Naime, naši učenici su na godišnjem testu provere stečenog znanja pokazali veoma uspešne rezultate (čak 98% je dobilo odličnu ocenu!). Pokazali su da odlično vladaju: notnim pismom u violinskom ključu, raznim notnim vrednostima, taktiranjem, ritmičkim obrascima i elementarnim pojmovima iz teorije muzike. S druge strane, naši učenici su imali izuzetno zapažene rezultate na raznim kulturnim manifestacijama i koncertima u svojoj lokalnoj zajednici, na primer: Humanitarni koncert “Srcem uz Anđelu”, “Šantićevi dani”, Dan škole “Miloje Vasić”, “Dobrodošlica prvacima” i drugim… Naši polaznici pohađaju nastavu po programu muzičke škole svirajući harmoniku, gitaru ili klavir. Verujemo da će pokazati još više potencijala, ali i da će još više uživati u druženju, učenju, pevanju, sviranju, i zajedničkim nastupima.
Od septembra 2013. godine u osnovnim školama “Aleksa Šantić” i “Miloje Vasić” konstantno se vrši ispit za proveru muzičkih sposobnosti i upis kako u pripremni tako i u prvi razred muzičke škole.
Od septembra 2018. godine nastava se održava u prostorijama osnovne škole “Miloje Vasić” u Kaluđerici.

O udruženju AKORD

“Udruženje za negovanje umetničke i tradicionalne muzike AKORD” osnivano je na neodređeno vreme radi delovanja u oblasti muzičke umetnosti, odnosno radi stvaranje uslova za bavljenje klasičnom, etno i popularnom muzikom. U oblast ostvarivanja ciljeva udruženja uvrštene su i sledeće aktivnosti: omogućavanje odlaska naprednih muzičara na takmičenja u zemlji i inostranstvu, organizovanje uslova za ekonomične nabavke kvalitetnih instrumenata i njihovog servisa, notnog materijala i prateće muzičke opreme, organizovanje seminara i muzičkih kampova, prikupljanje sponzorskih i donatorskih uplata radi pomoći mladim muzičarima, organizovanje humanitarnih koncerata, muzičkih festivala i muzičkih takmičenja, izdavanje biltena i drugih pisanih i elektronskih informacija o zbivanju na klasičnoj muzičkoj sceni u zemlji i inostranstvu i drugi poslovi od zajedničkog interesa.
“Udruženje za negovanje umetničke i tradicionalne muzike AKORD” se osniva radi ostvarivanja sledećih ciljeva:
– pruža pomoć članovima u stvaranju uslova za bavljenje muzikom, na osnovu zakona i drugih propisa,
– vrši programsku pripremu, produkciju, organizovanje koncerata, javnih nastupa, muzičkih festivala, muzičkih takmičenja, gostovanja i multimedijalne prezentacije u zemlji i inostranstvu,
– organizuje na neprofitnoj osnovi koncerte i javne nastupe mladih muzičara, u skladu sa zakonom,

– nabavlja stručnu literaturu, informiše o uslovima i pomaže pri školovanju mladih muzičara u inostranstvu,

– organizuje i učestvuje na takmičenjima, seminarima, kampovima, majstorskim kursevima i stručnim skupovima za mlade muzičare i njihove profesore u zemlji i inostranstvu,
– može objavljivati knjige, publikacije i časopise, kao i druge elektronske medije, u skladu sa zakonom i izvršiti registracije kod nadležnih organa
– organizuje i kontaktira stručne radnike i eksperte radi ostvarenje navedenih ciljeva, i
– sarađuje i kontaktira sa drugim sličnim udruženjima, međunarodnim, vladinim i nevladinim oraganizacijama, elektronskim i pisanim medijima i svima koji mogu da učestvuje u ostvarenju navedenih ciljeva.
Zastupnik udruženja “AKORD”:

Dragan Stanojević

Kulturna i javna delatnost

Svaki vid aktivnosti (naročito aktivnosti umetničkog sadržaja) praćeni su javnim nastupima na raznim manifestacijama u gradu i okolini, bez kojih bavljenje umetnošću nije moguće. Kako deca, tako i profesori, se na taj način dodatno motivišu, imaju priliku da zajednički pokažu šta su u predhodnom periodu naučili, kako svojim najbližima, tako i ostaloj publici. Uče se da savladaju strah od javnih nastupa, uče se da daju svoj maksimum i da rade najbolje što mogu, a nakon svega rezultat ne može da izostane (više o ovome pročitati u odeljku “Koristi od sviranja muzičkih instrumenata”).
Kulturna i javna delatnost muzičkog centra “AKORD” najuže je povezana sa njenom obrazovno-vaspitnom ulogom i čini je:
organizovanje školskih i vanškolskih učeničkih javnih nastupa i koncerata (solisti, ansambli, orkestri i hor);
organizovanje koncerata van škole u saradnji sa drugim institucijama;
organizovanje koncerata gostujućih muzičkih instrumenata;
aktivnosti vezane za organizovanje učešća učenika na domaćim i međunarodnim muzičkim takmičenjima (za soliste, horove, orkestre i kamerne ansamble) smotrama, festivalima i sličnim manifestacijama, kao i za samostalno organizovanje ovakvih manifestacija;
organizovanje i učešće na raznim vrstama proslava, memorijala, razmena, gostovanja i sličnih manifestacija;
organizovanje medijskih promocija razne vrste;
Ovakav vid obrazovanja pruža deci mogućnost da uče i rade stvari koje vole i za koje su talentovana, ali i da savladaju oblasti i predmete čije poznavanje je neophodno u savremenom društvu, odnosno predstavlja uslov kako bi uspešno, u željenom smeru, nastavili svoj put daljeg obrazovanja.

Kulturna i javna delatnost

Svaki vid aktivnosti (naročito aktivnosti umetničkog sadržaja) praćeni su javnim nastupima na raznim manifestacijama u gradu i okolini, bez kojih bavljenje umetnošću nije moguće. Kako deca, tako i profesori, se na taj način dodatno motivišu, imaju priliku da zajednički pokažu šta su u predhodnom periodu naučili, kako svojim najbližima, tako i ostaloj publici. Uče se da savladaju strah od javnih nastupa, uče se da daju svoj maksimum i da rade najbolje što mogu, a nakon svega rezultat ne može da izostane (više o ovome pročitati u odeljku “Koristi od sviranja muzičkih instrumenata”).
Kulturna i javna delatnost muzičkog centra “AKORD” najuže je povezana sa njenom obrazovno-vaspitnom ulogom i čini je:
organizovanje školskih i vanškolskih učeničkih javnih nastupa i koncerata (solisti, ansambli, orkestri i hor);
organizovanje koncerata van škole u saradnji sa drugim institucijama;
organizovanje koncerata gostujućih muzičkih instrumenata;
aktivnosti vezane za organizovanje učešća učenika na domaćim i međunarodnim muzičkim takmičenjima (za soliste, horove, orkestre i kamerne ansamble) smotrama, festivalima i sličnim manifestacijama, kao i za samostalno organizovanje ovakvih manifestacija;
organizovanje i učešće na raznim vrstama proslava, memorijala, razmena, gostovanja i sličnih manifestacija;
organizovanje medijskih promocija razne vrste;
Ovakav vid obrazovanja pruža deci mogućnost da uče i rade stvari koje vole i za koje su talentovana, ali i da savladaju oblasti i predmete čije poznavanje je neophodno u savremenom društvu, odnosno predstavlja uslov kako bi uspešno, u željenom smeru, nastavili svoj put daljeg obrazovanja.